najčastejšie otázky

Doprava
Dobierka  poštovné 4€
Platíte pri doručení. v hotovosti alebo kreditnou kartou.
 
Prevodný príkaz
Doprava pri prevodnom príkaze je 3€
Na email Vám bude zaslaná predfaktúra,s obsahom vašej objednávky  po uhradení Vám bude tovar zaslaný v daný deň alebo následujúci.
Platbu realizujte do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade neuhradenia sa objednávka automaticky stornuje.
Aké platobné metódy používa Eshop Outletbaja.sk

Náš eshop má Dobrieku a platbu prevodom na účet.

Ako často máte nové produkty a kolekcie?

Nové kolekcie sa dopĺňajú priebežne všetko záleží od ponuky naších dodávateľov. Snažíme sa tovar dopĺňat každý týžden.

Ako prebieha reklamácia?

Ak spotrebiteľ zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Zväčša sa uplatňujú vady výrobného charakteru, vady, ktoré vznikli nevhodným použitím materiálu alebo vady, ktoré vznikli nesprávnym technickým postupom. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kde sa uplatňuje reklamácia?
Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Pojem „určená osoba“ bol do zákona o ochrane spotrebiteľazavedený novelou z roku 2008 a znamená osobu oprávnenú výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Určená osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu ako autorizovaný servis.

Stiahnite si reklamačný formulár

Adresa

Barbora Mariašová
Puškinová 14/5
013 05 Belá
Tel.kontakt: 0908 528 207