najčastejšie otázky

Doprava
Dobierka  poštovné 4.9€
Platíte pri doručení. v hotovosti alebo kreditnou kartou.
Platba kartou  poštovné 3.7€
Platíte pri objednávke online cez platobnú bránu.
 
Prevodný príkaz
Doprava pri prevodnom príkaze je 3.7€
Na email Vám bude zaslaná predfaktúra,s obsahom vašej objednávky  po uhradení Vám bude tovar zaslaný v daný deň alebo následujúci.
Platbu realizujte do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade neuhradenia sa objednávka automaticky stornuje.
Aké platobné metódy používa Eshop Outletbaja.sk

Náš eshop má Dobrieku, platbu online cez platobnú bránu a platbu prevodom na účet.

Ako často máte nové produkty a kolekcie?

Nové kolekcie sa dopĺňajú priebežne všetko záleží od ponuky naších dodávateľov. Snažíme sa tovar dopĺňat každý týžden.

Ako prebieha reklamácia?

Ak spotrebiteľ zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Zväčša sa uplatňujú vady výrobného charakteru, vady, ktoré vznikli nevhodným použitím materiálu alebo vady, ktoré vznikli nesprávnym technickým postupom. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kde sa uplatňuje reklamácia?
Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Pojem „určená osoba“ bol do zákona o ochrane spotrebiteľazavedený novelou z roku 2008 a znamená osobu oprávnenú výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Určená osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu ako autorizovaný servis.

1.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy pokiaľ nie je uvedené inak.

2.Kupujúci má právo uplatniť si záruku len na tovar ktorý vykazuje vady od predávajúceho.

3. Záruka sa nevzťahuje: nevhodné ošetrenie neodbornou manipuláciou nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom zanedbaním starostlivosti o tovar zaťažovaním nadmernou silou nevhodným uskladnením výrobku.

4.Kupujúci má právo bez udania dôvodu tovar vrátiť do 14 dní od prijatia zásielky. Priložiť Reklamačný formulár kde uvedie číslo účtu v tvare IBAN. Platba za tovar bude vrátená čo v najkratšom čase na uvedené číslo účtu.Na vybavenie si predávajúci vyhradzuje lehotu 30 dní.

Postup pri REKLAMÁCII:

1.Informujte nás o vašej reklamácii emailom info@outletbaja.sk alebo telefonicky 0908 528 207

2. Tovar dôkladne zabaľte kde priložíte REKLAMAČNÝ FORMULÁR a kópiu FAKTÚRY ktorú ste obdržali pri dodaní tovaru.

3. Tovar nám zašlite na uvedenú adresu ako doporučený list nie ako DOBIERKU.

ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU:
Outlet Baja s.r.o.,
Brehy 649
013 05 Bela
0908 528 207

4.Na vybavenie reklamácie máme 30 dní od prijatia vami zaslanej zásielky ktorú vybavíme čo v najkratšom čase počas uvedenej lehoty Vás budeme priebežne informovať o stave reklamácie.

Stiahnite si reklamačný formulár

Adresa

Showroom / sklad
Outlet Baja s.r.o.

Brehy 649/35
013 05 Belá
Fakturačné údaje
Outlet Baja s.r.o.

Bajzová 22
010 01 Žilina
IČO: 53 461 819 
IČ DPH: SK2121378688 
Tel.kontakt: 0908 528 207 
Email: info@outletbaja.sk